"ARCHIWUM" sp. z o.o.
Brzezie ul. Szlachecka 1
32-080 Zabierzów
NIP:6751263973


Certyfikaty

Centrum Archiwizacji Dokumentów "ARCHIWUM" sp. z o.o.

Centrum Archiwizacji Dokumentów "ARCHIWUM" sp. z o.o. powstało w 2001 roku jako firma oparta wyłącznie na kapitale polskim i będąca własnością polskich udziałowców.

Celem działania ARCHIIWUM jest świadczenie usług dla firm i osób prywatnych w zakresie obsługi zasobów archiwalnych.

ARCHIWUM proponuje swoim klientom bezpieczne magazynowanie dokumentów, porządkowanie zasobów archiwalnych oraz niszczenie dokumentów na zlecenie. Firma zapewnia pełne bezpieczeństwo i zachowanie poufności wszelkich przekazanych do przechowania dokumentów.

ARCHIWUM zatrudnia personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie w zakresie archiwistyki.
Nasi pracownicy chętnie udzielą dodatkowych wyjaśnień i przedstawią procedury związane z przechowywaniem, udostępnianiem i niszczeniem dokumentów.
Zapraszamy do współpracy